Các lĩnh vực hoạt động chính của iColor bao gồm:
1. Thiết kế sáng to
2. Xây dng và phát trin thương hiu
3. Thiết kế và phát trin Website
4. Truyn thông Qung cáo
5. In n trên mi cht liu
6. Thiết kế và thi công Ni tht - Kiến trúc
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty Truyền thông iColor
Trụ sở chính: F18 Yên Hòa, Cầy Giấy, Hà Nội
Tel: (04) 6680 3558 / (04) 6680 2678
Hotline: 0904 939 979 * Email:
[email protected]
Website: www.icolor.vn | www.color.vn