Tuyển thợ điện lạnh
http://www.suachuadienlanhtainha.com
ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA CẦN TUYỂN THỢ - THỢ PHỤ ĐIỆN - ĐIỆN LẠNH. Không biết nghề được đào tạo có chỗ ăn ở sinh hoạt. Lương thỏa thuận.
Yêu cầu: Trình độ tốt nghiệp PTTH trở lên
Liên hệ Anh Huy 0904 878 578
Chi tiết: http://www.suachuadienlanhtainha.com