Mình là dog top , sn 98 body chubby. Mình có sở thích phục vụ các boss top, bot, cent đều được.
Mình thích chơi dơ , những trò biến thái chơi được nước đái và shit. Tìm boss hoặc dog đều dc ạ