KÍNH CHÀO DIỂN ĐÀN .
TÔI CÓ MỘT NGƯỜI BẠN LÀM CÔNG TÁC NGƯỜI MẨU VÀ VÔ TÌNH BỊ NGƯỜI XẤU TUNG NHỮNG HÌNH MANG TÍNH CHẤT ĐỘC QUYỀN VÀO DIỄN ĐÀN THEO ĐƯỜNG LINK SAU

http://www.vietboy.net/showthread.php/14057-Trai-Hà-Nội

VÌ TÍNH CHẤT CÔNG VIỆC ĐỀ NGHỊ DIỄN ĐÀN XÓA GIÚP VÌ NÓ SẼ LÀM ẢNH HƯỞNG RẤT LỚN CHO VIỆC LÀM ĂN CỦA BẠN TÔI . ĐÃ ĐỀ NGHỊ NHIỀU LẦN NHƯNG CÓ THỂ DIỄN ĐÀN CHƯA NHẬN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ NÊN BẠN TÔI GẶP NHIỀU GẮC RỐI . MONG DIỄN ĐÀN GIÚP XÓA ĐI ĐƯỜNG LINK ĐỂ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN UY TÍN BẠN TÔI . XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN DIỄN ĐÀN .
THIÊN LONG .