Đây là playlist nhạc US_UK do mình làm, mời các bạn vô thưởng thức. Nếu có gì chưa hay hoặc muốn nghe nhạc của bất kì ca sĩ nào, các bạn cứ góp ý.
http://www.playlist.com/playlist/15630355211