Kể từ 0:00AM 11/11/2010 server chịu DDoS attack lên tới 10Gbps nên trong vòng 1h trước bài viết này việc truy cập Vietboy.net và Boybb.net khá khó khăn, đôi lúc là không thể.

Mọi việc đã tạm thời được khắc phục, tuy nhiên kẻ xấu vẫn còn đó và có thể giở chiêu bất kì lúc nào, vì thế nếu có gặp khó khăn gì trong việc truy cập, xin hãy thông cảm và kiên nhẫn.

Thân.