khóc là khi nước mắt rơi
Khi người tao đã bõ rơi tôi rồi
Làm sao hết nhớ thôi chờ
Lam sao quên hểt nhửng ngày tháng qua
Làm sao quên buổi đi chơi
em đòi anh cõng dưới cơn mua rào
làm sao quên những dêm sao
ta thề hẹn ước bên nhau suốt đời
làm sao quên buổi đi chơi
em đồi anh cõng giữa trưa nắng hè
làm sao anh phải làm sao
để em bên anh nhu ngày xưa đó
dù biết em có người khác
nhung sao long anh van nhớ em[/COLOR]