Haha. K ai 8 bùn quá trời quá đất. Bạn nào ham 8...giống mình thì add nick nhen. K ham mún add cũng được lun. Hehehe...
Nick đây add rồi giới thiệu sau...
motphut_mottinhyeu