[center:2tvlun6a][flv:2tvlun6a]http://media.vnexpress.net/MediaStore/Video/2009/03/30/The%20Thrill%20of%20Victory%20%5Bfrom%20www.metacafe.com%5D.flv[/flv:2tvlun6a][/center:2tvlun6a]

Cha này sao không làm dancer nhỉ :smile: