Tư vấn doanh nghiệp những vấn đề liên quan đến kế toán và pháp luật về thuế
2. Lập báo cáo thuế hàng tháng
3. Nộp báo cáo thuế tại Chi cục thuế quận/huyện
4. Tư vấn, kiểm tra số liệu doanh thu và chi hàng quý
5. Lập báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý
6. Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý.
7. Lập báo cáo tài chính năm.
8. Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm.
9. Đại diện cho doanh nghiệp nộp các khoản thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước.
10. Tư vấn hộ trợ miễn phí kế toán lâu dài cho các doanh nghiệp


Liên hệ
Công ty TNNH Thương Mại, Dịch Vụ Bảo Minh
Địa chỉ: nhà số 4 ngõ 133 Hoa Bằng – Yên Hoà – Cầu Giấy – Hà Nội
ĐT: 0904 774 259 or 0906 280 009