Quy định trụ sở chính doanh nghiệp

Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005:

1. Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc, giao dịch của doanh nghiệp; phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

2. Doanh nghiệp phải thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính với cơ quan đăng ký kinh doanh thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

TƯ VẤN THAY ĐỔI TRỤ SỞ CHÍNH DOANH NGHIỆP

Theo quy định tại Điều 26 Luật Doanh nghiệp, khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính thì doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định thay đổi.

Trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở của công ty được quy định tại Điều 35 Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp như sau: "Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế".

Việc chuyển địa chỉ trụ sở chính được phân thành hai trường hợp: trong cùng phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.

Trong trường hợp, doanh nghiệp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác nhưng vẫn thuộc phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký có các nội dung sau: tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế); địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến; họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của hội đồng thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong điều lệ công ty.

Trong trường hợp, doanh nghiệp chuyển địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác, người đại diện theo pháp luật gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới có các nội dung sau: tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế); địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến; họ, tên, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo gửi đến phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới phải có bản sao điều lệ đã sửa đổi của công ty, danh sách thành viên, quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của hội đồng thành viên

Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp như đã nêu ở trên sẽ không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.


HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI - HSLAWS
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666

Từ khóa liên quan: Các quy định pháp luật về thành lập công ty, cac quy dinh phap luat ve thanh lap cong ty, quy định đặt tên doanh nghiệp, quy dinh dat ten doanh nghiep, ủy quyền người đại diện theo pháp luật trong doanh nghiệp, uy quyen nguoi dai dien theo phap luat trong doanh nghiep, quy định về con dấu của doanh nghiệp, quy dinh ve con dau cua doanh nghiep, thành lập công ty, thanh lap cong ty, điều kiện thành lập công ty, dieu kien thanh lap cong ty, quy trình thành lập công ty, quy trinh thanh lap cong ty, quy định thành lập công ty, quy dinh thanh lap cong ty, thành lập doanh nghiệp, thanh lap doanh nghiep, thủ tục thành lập doanh nghiệp, thu tuc thanh lap doanh nghiep, hồ sơ thành lập doanh nghiệp, ho so thanh lap doanh nghiep, quy định thành lập doanh nghiệp, quy dinh thanh lap doanh nghiep, luật sư uy tín tại hà nội, luat su uy tin tai ha noi, luật sư uy tín, luat su uy tin

Các website có dịch vụ tương tự:
- www.thanhlapcongty.asia
- www.thanhlapdoanhnghiep.cc
- www.thanhlapcongty.info.vn
- www.thanhlapdoanhnghiep.info.vn