Clip này bằng tiếng anh nhé, nó nói về suy nghĩ của anh chàng này về cộng đồng người đồng tính, mọi người nhớ comment cho mình, mình đang mún biết ý kiến của càc bạn.:c4:
http://www.youtube.com/watch?v=sf_UjZi1VQcmọi người về chủ đề này