:c16: Tình hình là mối kiếm được 1 hình của 1 em rất là dễ thương trên Facebook ! Ai biết em này là người như thế nào ko? Chã biết cong hay thẳng =)) :c4:.
Hình mình để trên ava đó . Mọi người đừng chém nha . :c11:

[--Auto Merged--]

Mình không biết up hình nên mọi người xem tạm cái ava nhá...hihihi