e đang rất cô đơn cần tìm một bờ vai để tựa vào....... a nào quan tâm pmm cristyshin nghen...Wait a love