mod ơi,xóa dùm bài của doanminhtuan dùm mình.bạn ấy đăng hình mình lên mà không xin phép hay nói j hết.rất mất lịch sự.mong mod xóa dùm mình.thank.