Liên hệ: Hotline: 0983.54.50.50 - 04 8589 8468
- CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ HÀ NỘI

- Giao hàng thu tiền - tận nơi miễn phí trên toàn quốc

luật lao động 2012 mới nhất 2012 - mức lương tối thiểu từ ngày 1/5/2012 là 1,05 triệu đồng/tháng

Hôm nay (12/4), Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 31 quy định về mức lương tối thiểu chung. Theo đó, mức lương tối thiểu chung thực hiện từ ngày 1/5/2012 là 1,05 triệu đồng/tháng thay vì mức 830.000 đồng/tháng đang áp dụng hiện nay.
Mức lương tối thiểu chung quy định tại Nghị định này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang và người lao động làm việc ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức nhà nước hoặc do nhà nước làm chủ sở hữu.

Mức này sẽ được dùng để làm cơ sở tính các mức lương trong thang, bảng lương, mức phụ cấp lương và thực hiện một số chế độ khác với các cán bộ, công nhân viên chức nhà nước


Để giúp các cơ quan, đơn vị, cá nhân kịp thời nắm bắt được những quy định mới về lĩnh vực quan trọng nói trên, Nhà xuất bản Lao động xuất bản cuốn sách:

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012
CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, PHỤ CẤP, BẢO HIỂM
ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
NĂM 2012

Theo Nghị định 14/2012/NĐ-CP ngày 07-03-2012 của Chính Phủ
( Áp dụng 1-05-2012)


luật lao động 2012 mới nhất 2012 - mức lương tối thiểu từ ngày 1/5/2012 là 1,05 triệu đồng/tháng

Đồng thời, mức lương tối thiểu áp dụng từ 1/5 tới theo Nghị định này là 1,05 triệu đồng cũng chưa thể đáp ứng được yêu cầu thực tế đặt ra trong việc nâng cao đời sống công chức.


Còn theo khẳng định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình, với đề án cải cách tiền lương thì từ năm 2012 - 2014, mức lương tối thiểu sẽ được điều chỉnh phù hợp, đáp ứng được mức sống cơ bản của công chức.

(Có hóa đơn) Giao tận nơi
Liên hệ: Hotline: 0983.54.50.50 - 04 8589 8468
- CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ HÀ NỘI

- Giao hàng thu tiền - tận nơi miễn phí trên toàn quốc