Mình ở Bắc Ninh muốn làm quen với người chân thành và nghiêm túc. nick mình là Sur_vn Add nói chuyện nhé.