Niên Giám Thống Kê (Toàn quốc) năm 2011 mới nhất

Download Niên giám thống kê 2011, Niên giám thống kê mới nhất 2012 mới nhất

"Niên Giám Thống Kê (Toàn quốc) năm 2010 - Statistical Yearbook of Vietnam 2010" do Tổng cục Thống kê xuất bản bằng 2 thứ tiếng Anh-Việt, các số liệu đều được thu thập, xử lý tính toán đúng theo phương pháp quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam. "Niên giám Thống kê 2010" cung cấp những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế- xã hội của cả nước, của các vùng và địa phương.

Liên hệ mua sách : Hotline: 0983.54.50.50 Hoặc 04 8589.8468

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ HÀ NỘI
- Giao hàng tận nơi trên toàn quốc.NIÊN GIÁM THỐNG KÊ TOÀN QUỐC 2011 MỚI NHẤT
Niên Giám Thống Kê (Toàn quốc) năm 2010 mới nhất
NIÊN GIÁM THỐNG KÊ HÀ NỘI 2011 MỚI NHẤT
THỐNG KÊ HÀ NỘI 2010 mới nhất

niên giám thống kê hải phòng 2011, mới nhất, niên giám thống kê thành phố hải phòng năm 2011
NIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH ĐỒNG NAI 2010 (SONG NGỮ VIỆT-ANH), NIEN GIAM THONG KE 2011NIÊN GIÁM THỐNG KÊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2010 (SONG NGỮ VIỆT-ANH), NIEN GIAM THONG KE 2011

NIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH YÊN BÁI 2010 (SONG NGỮ VIỆT-ANH), NIEN GIAM THONG KE 2011


niên giám thống kê 2010 đà nẵng, niên giám thống kê tp đà nẵng năm 2010-2011
359,000 VNĐ

Download Niên giám thống kê 2011, Niên giám thống kê mới nhất 2012mới nhất

Liên hệ mua sách : Hotline: 0983.54.50.50 Hoặc 04 8589.8468

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ HÀ NỘI
- Giao hàng tận nơi trên toàn quốc.