mh` là Bot.... 1 Bot ngây ngô xấu xí..... thík chơi audition..... cô đơn và đg pùn.... muốn tìm ng` tâm sự.... nếu hợp có thể iu nun..... mh`k hề đề ca0 tiêu chuẩn bề ngoài cần.... 1 ng` lãng mạng .....k cần kute chỉ cần nhìn đc .... và có thể tâm sự .... trong sáng k thík nhìu zìa ấy ấy ..... chỉ thík SMS k thík gọi ĐT ...... mh` hiện ở AG .....và cân tìm ng` pík chơi âu.... mh` hiện h` đg chơi nv nữ bạn nèo chơi nv vật nam và jốg về những gì mh` cần như trên liên hệ y.h: l.juzi nha.... mh` năm nay 17t (1995) chat thí hợp thì mh` SMS há......:c16: SP làm wen zý tất cã mọi ng` nun nha...........