Mẹo tiết kiệm pin cho iPhone

(TNTT&GT) Đầu tiên, hãy giảm độ sáng của màn hình LCD bằng cách vào Menu > Settings > Brightness rồi chỉnh độ sáng màn hình xuống còn 10% hoặc thấp hơn đến mức có thể. Sau đó, hãy tắt tính năng tự quét WiFi trong điện thoại bằng cách vào Menu > Settings > WiFi, mục WiFi chọn OFF.

Bạn làm tương tự để tắt việc tự quét sóng Bluetooth trong điện thoại đi. Nếu dùng 3G, hãy vào Menu > General > Network, chọn Off tại mục Enable 3G để máy không tự nối sóng 3G khi bạn chưa cần đến. Nếu bạn chơi game trên iPhone, nên tắt chế độ rung.
..................................................
Cong nghe