Ngày 13/4/2012, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Fubon (Fubon Life Việt Nam) đã trao học bổng cho bốn sinh viên xuất sắc Khoa Bảo hiểm Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đây là một hoạt động trong chương trình Fubon Việt Nam góp phần vào sự nghiệp đào tạo nhân tài ngành bảo hiểm.
Để thúc đẩy sự phát triển ngành Bảo hiểm Việt Nam, Fubon Life Việt Nam đã phát động chương trình “Vì nhân tài ngành bảo hiểm Việt Nam” trao học bổng cho sinh viên chuyên ngành bảo hiểm tại bốn trường đại học góp phần đào tạo nhân tài cho ngành Bảo hiểm.


Lễ trao học bổng.

Ông Anton Chang, TGĐ Fubon Life Việt Nam cho biết: “Chương trình học bổng được trao căn cứ vào thành tích học tập cuối kỳ sẽ khuyến khích phong trào thi đua vươn tới đỉnh cao của sinh viên ngành bảo hiểm. Trong tương lai, ngành bảo hiểm sẽ có nhiều nhân tài ưu tú đóng góp cho sự nghiệp phát triển ngành, góp phần xây dựng xã hội ổn định phồn vinh".

Với chủ đề “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”, các suất học bổng được trao tới những sinh viên có thành tích học tập suất xắc. Mỗi suất học bổng trị giá 3.000.000 đồng, mỗi khối một sinh viên, trao hai lần một năm. Tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, bốn sinh viên xuất sắc chuyên ngành bảo hiểm đã vinh dự nhận học bổng từ chương trình này. Chương trình sẽ tiếp tục trao học bổng tới các sinh viên ngành bảo hiểm tại hai trường là Đại học Lao động xã hội và Đại học Hàng hải với kết quả học tập học kỳ I năm học 2011 - 2012. Việc trao học bổng này nhằm khuyến khích các sinh viên ngành Bảo hiểm có thành tích học tập tốt hơn.