BẢO HÀNH 5 NĂM XE VINAXUKI 650KG-1T9-1T4-1T24, 990KG-650KG-1T7-1490KG-860KG-795KG-3T5-5T5 ØXE TẢI THÙNG: Xe VINAVVUKI HFJ1011G .....650Kg............... (111.500 Tr) Xe VINAXUKI 990T..................990Kg.................(149.900 Tr) Xe VINAXUKI 1240T................1240Kg...............(167.000 Tr) Xe VINAXUKI 1490T................1490Kg...............(179.000 Tr) Xe VINAXUKI 1980T................1980Kg...............(205.400 Tr) Xe VINAXUKI 1044TL..............1995Kg...............(254.000 Tr) Xe VINAXUKI 1047TL..............2500Kg...............(233.000 Tr) Xe VINAXUKI 2500TL..............2500Kg...............(213.000 Tr) Xe VINAXUKI 3490TL..............3490Kg...............(255.000 Tr) Xe VINAXUKI 4000TL..............4000Kg...............(313.000 Tr) Xe VINAXUKI 3500TL..............3500Kg...............(289.000 Tr) Xe VINAXUKI 5500TL..............5500Kg...............(325.000 Tr) Xe VINAXUKI 6000TL..............6000Kg...............(354.900 Tr) Xe VINAXUKI 6500TL..............6500Kg...............(355.950 Tr) Xe VINAXUKI 7500TL..............7500Kg...............(376.950 Tr) Xe VINAXUKI 7500TL..............7500Kg...............(381.150 Tr) Xe VINAXUKI 8500TL..............8500Kg...............(394.800 Tr) Xe VINAXUKI 8500TL..............8500Kg...............(397.950 Tr) Xe VINAXUKI 7000TL4x4........1995Kg...............(383.250 Tr) ØXE TẢI BEN Xe ben VINAXXUKI 1011TD......500Kg.................(113.400 Tr) Xe ben VINAXUKI 1200BA........1200Kg...............(165.900 Tr) Xe ben VINAXUKI 1990BA........1990Kg...............(176.400 Tr) Xe ben VINAXUKI 2500BA........2500Kg...............(198.450 Tr) Xe ben VINAXUKI 2700BA........2700Kg...............(270.900 Tr) Xe ben VINAXUKI 3250BA........3250Kg...............(292.950 Tr) Xe ben VINAXUKI 3490BA........3490Kg...............(294.000 Tr) Xe ben VINAXUKI 5000BA........5000Kg...............(337.050 Tr) Xe ben VINAXUKI 6000BA........6000Kg...............(365.400 Tr) Xe ben VINAXUKI 6000BA4x4...2700Kg...............(397.950 Tr) Xe ben VINAXUKI 6500BA........6500Kg...............(355.950 Tr) Xe ben VINAXUKI 7000BA........7000Kg...............(418.950 Tr) ØXE BÁN TẢI Xe Picup 650X II…………...........650Kg...............(283.600 Tr) BÁN TRẢ GÓP TOÀN QUỐC (KỂ CẢ CÁ NHÂN HOẶC DOANH NGHIỆP-CÔNG TY): CHỈ TRẢ TRƯỚC 15-50% TÙY CHỌN, NGƯỜI MUA ĐỨNG TÊN, THỦ TỤC ĐƠN GIẢN, NHANH(GIAO XE TẬN NƠI-TƯ VẤN TẬN NƠI 24/24) SỰ HÀI LÒNG CỦA QUÝ KHÁCH LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI !!! LH ANH LÂM: 09 08 90 17 88