• Đàn ông là phải giày da, quần âu, sơ vin thì mới nam tính    Đều là các anh giày da quần aau bóng lộn như anh nhân viên ngân hàng cả đấy.