sao kì zị ta có những phim lúc trc coi đc mà bi h koi lại ko đc :c10:
ai chỉnh lại dùm em đi :c16: