Giờ vàng – Giá sốc (thứ 6 hàng tuần)
Tại: Siêu thị số THÀNH NHÂN


Điện thoại Samsung E1081T + tài khoản 330.000đ = 199.000đ
lúc 10g-11g Thứ sáu 5/11


• USB 2GB (chính hãng)  19.000đ lúc 10g-11g ngày 12/11

Chương trình hỗ trợ mua sắm đặc biệt của STS Thành Nhân - không đâu rẻ hơn bằng.


Mọi chi tiết, liên hệ:
428-428 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3 – (08) 38 18 11 88
www.tnc.com.vn
[email protected]