Do quá trình nâng cấp những phần mềm trên máy chủ dẫn tới một số thứ không tương thích gây ra lỗi ở cơ sở dữ liệu diễn đàn kéo dài từ đêm 24/10/2010 đến sáng ngày 25/10/2010, làm toàn bộ thành viên trên diễn đàn không thể gửi bài mới lên diễn đàn.

Hiện tại chúng tôi đã hoàn toàn khắc phục được lỗi, mọi hoạt động đã trở lại bình thường. Mong mọi người bỏ qua cho những phiền toái mà bạn gặp phải trong suốt thời gian trên.