Quảng cáo trên bảng, biển, panon đối với hàng hóa có tác dụng kích thích nhãn quan của người tiêu dùng. Đối với các sản phẩm trong lĩnh vực y tế, cần phải có giấy phép vì y tế là lĩnh vực liên quan đến tính mạng sức khỏe con người. Vì vậy, thủ tục cấp giấy phép quảng cáo trên bảng, biển, pano đối với hàng hóa dịch vụ trong lĩnh vực y tế được quy định rất chặt chẽ.

1. Trình tự thực hiện xin cấp giấy phép

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Sau khi nhận đủ các loại giấy tờ quy định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Biên nhận hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và vào Sổ tiếp nhận hồ sơ.

Bước 2: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ được ghi trong sổ tiếp nhận hồ sơ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiến hành phân loại hồ sơ, đồng thời thực hiện một số công việc sau Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện các loại giấy tờ có liên quan đến Sở Xây dựng.

Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có Biên nhận hồ sơ.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các giấy tờ trên, Sở Xây dựng tiến hành thẩm tra hồ sơ nhưng không trực tiếp cấp Giấy phép xây dựng mà có văn bản trả lời cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chấp thuận hoặc không chấp thuận cấp giấy phép.

Các nội dung chấp thuận được thể hiện trong giấy phép do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và nêu rõ lý do.

Bước 3: Gửi một mẫu (makét) và các giấy tờ có liên quan đến Sở Y tế. Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên giấy tiếp nhận, nếu Sở Y tế không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp phép thực hiện quảng cáo theo hồ sơ đã đăng ký.

Trường hợp có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì quy trình tiếp nhận hồ sơ cấp phép thực hiện quảng cáo sẽ thực hiện lại từ đầu theo quy định trên.

Bước 4: Sau khi nhận được văn bản trả lời của các Sở: Xây dựng, Y tế, trong thời hạn 3 ngày làm việc, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo

Cơ quan thực hiện: Sở văn hóa, thể thao và Du lịch

2. Thành phần hồ sơ thủ tục cấp giấy phép


- Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (download tại luatsurieng.vn);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức hoặc cá nhân xin cấp giấy phép quảng cáo;

- Bản sao giấy tờ chứng minh sự phù hợp của hàng hoá với tiêu chuẩn và kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chất lượng hàng hoá;

- Mẫu (maket) sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của cá nhân xin phép thực hiện quảng cáo hoặc có đóng dấu nếu người xin phép là tổ chức (02 bản);

- Giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo của các cơ quan thuộc Bộ Y tế theo quy định tại điểm a khoản 2 mục III Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT/BVHTT-BYT ngày 12/01/2004 của Bộ VHTT (nay là Bộ VH, TT-DL và Bộ Y tế):

Vụ Điều trị tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký quảng cáo về khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có người nước ngoài trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp y học hiện đại;

Vụ Y học cổ truyền tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký quảng cáo về khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền đối các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền có vốn đầu tư nước ngoài và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền có người nước ngoài trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh;

Vụ Trang thiết bị và công trình y tế tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký quảng cáo đối với thiết bị y tế của các cơ sở kinh doanh thiết bị y tế có vốn đầu tư nước ngoài, trang thiết bị y tế nhập khẩu;

Cục Y tế dự phòng và phòng chống HIV/AIDS tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký quảng cáo về vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế;

Cục Quản lý Dược Việt Nam tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký quảng cáo về thuốc dùng cho người;

Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký quảng cáo về thực phẩm đối với các loại thực phẩm, phụ gia thực phẩm do Cục tiếp nhận công bố chất lượng, cấp đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phí, lệ phí:

+ Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô và các hình thức tương tự có diện tích từ 40m2 trở lên: 600.000đồng/1 giấy phép/ 1 bảng, biển, panô;

+ Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô và các hình thức tương tự có diện tích từ 30m2 đến dưới 40m2: 500.000đồng/1 giấy phép/ 1 bảng, biển, panô;

+ Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô và các hình thức tương tự có diện tích từ 20m2 đến dưới 30m2: 400.000đồng/1 giấy phép/ 1 bảng, biển, panô;

+ Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô và các hình thức tương tự có diện tích từ 10m2 đến dưới 20m2: 200.000đồng/1 giấy phép/ 1 bảng, biển, panô;

+ Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô và các hình thức tương tự có diện tích dưới 10m2: 100.000đồng/1 giấy phép/ 1 bảng, biển, panô;

+ Trường hợp cấp gia hạn giấy phép quảng cáo: thu bằng 50% mức lệ phí tương ứng nêu trên.

HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI-HSLAWS
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666

Từ khóa liên quan: Giấy phép quảng cáo, Giấy phép quảng cáo lĩnh vực nông nghiệp, Giấy phép quảng cáo pano - biển, bảng, Giấy phép kinh doanh, Giấy phép kinh doanh dịch vụ bảo hiểm, Giấy phép kinh doanh xăng dầu, Giấy phép kinh doanh hoạt động Karaoke, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép hoạt động cơ sở bức xạ, Giấy phép xây dựng, giấy phép hoạt động điện lực, Giấy phép tài nguyên môi trường, Giấy phép về văn hóa, quảng cáo, Giấy phép về thông tin - truyền thông, Giấy phép về lĩnh vực Y tế, Giấy phép về xuất nhập khẩu, Giấy phép về giáo dục đào tạo, Giấy phép hành nghề - chứng chỉ hành nghề, Giấy phép trong lĩnh vực tài chính ngân hàng