. Hồ sơ đăng ký quảng cáo gồm :

a) Giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo (download tại luatsurieng.vn).

b) Giấy chứng nhận đối với từng loại sản phẩm, hàng hóa được quy định cụ thể như sau:

- Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đăng ký quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuộc bảo vệ thực vật sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật.

- Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc văn bản tự công bố chất lượng sản phẩm đối với quảng cáo phân bón và sản phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, thức ăn gia súc, nguyên liệu dùng chế biến thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi.

- Bản sao hợp pháp Giấy phép lưu hành sản phẩm và bản tóm tắt đặc tính sản phẩm đối với quảng cáo thuốc thú y.

- Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận kiểm định giống vật nuôi, giống cây trồng nhập nội đối với quảng cáo các loại cây giống, con giống.

c) Sản phẩm quảng cáo ghi trong băng, đĩa bằng các loại vật liệu hoặc ma-ket quảng cáo.

2. Thủ tục xem xét Hồ sơ đăng ký quảng cáo.

a) Tổ chức, cá nhân trước khi thực hiện quảng cáo trên báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử) của các cơ quan Trung ương, trên internet, trên xuất bản phẩm (bao gồm cả phim, ảnh, băng hình, đĩa hình, băng âm thanh, đĩa âm thanh) phải gửi hồ sơ đăng ký quảng cáo đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn ủy quyền cho các đơn vị tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký quảng cáo như sau :

- Cục Bảo vệ thực vật tiếp nhận giải quyết hồ sơ đăng ký quảng cáo về thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật.

- Cục Nông nghiệp tiếp nhận giải quyết hồ sơ đăng ký quảng cáo về phân bón và sản phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu dùng chế biến thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu dùng chế biến thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi, giống vật nuôi, giống cây trồng.

- Cục Thú y tiếp nhận giải quyết hồ sơ đăng ký quảng cáo về thuốc thú ý, vật tư thú y.

b) Tổ chức, cá nhân trước khi thực hiện quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo không thuộc các quy định trên phải gửi hồ sơ đăng ký quảng cáo đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi thực hiện quảng cáo hoặc cơ quan chuyên ngành được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ủy quyền.

c) Tổ chức, cá nhân trước khi thực hiện quảng cáo trên phương tiện giao thông phải gửi hồ sơ đăng ký quảng cáo đến Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi đăng ký phương tiện giao thông hoặc cơ quan chuyên ngành được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ủy quyền.

3. Trình tự xem xét việc đăng ký quảng cáo.

a) Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký quảng cáo hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi cho tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo giấy tiếp nhận hồ sơ (theo mẫu). Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ, nếu cơ quan tiếp nhận hồ sơ không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo được quyền quảng cáo theo đúng nội dung đã đăng ký.

b) Trường hợp hồ sơ đăng ký quảng cáo chưa hợp lệ hoặc phải sửa đổi, bổ sung nội dung thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo sửa đổi, bổ sung nội dung quảng cáo.

c) Khi nhận được văn bản yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ hoặc sửa đổi, bổ sung nội dung quảng cáo, tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo phải bổ sung các thủ tục cần thiết hoặc sửa đổi, bổ sung nội dung theo yêu cầu và gửi về cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Sau khi nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi cho tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo Giấy tiếp nhận hồ sơ, (theo mẫu). Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ), nếu cơ quan tiếp nhận hồ sơ không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo được quyền quảng cáo theo đúng nội dung đã đăng ký.

d) Trường hợp tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo có sửa đổi, bổ sung nhưng không đúng với nội dung ghi trong văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung của cơ quan tiếp nhận hồ sơ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ thông báo cho tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo không được quảng cáo theo nội dung đã đăng ký.

4. Nội dung quảng cáo đã đăng ký tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khi quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo ở địa phương không phải đăng ký với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

5. Sản phẩm quảng cáo một số hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đăng ký và đã được quyền quảng cáo theo quy định tại Mục 3 trên, khi thay đổi nội dung, hình thức phải làm thủ tục đăng ký lại; hồ sơ, thủ tục đăng ký thực hiện theo quy định tại các Mục 1 và 2.

6. Hồ sơ, thủ tục xin Giấy phép quảng cáo hoặc đăng ký thực hiện quảng cáo một số hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên các phương tiện quảng cáo phải xin phép hoặc phải đăng ký. Việc xin Giấy phép quảng cáo hoặc đăng ký thực hiện quảng cáo đối với quảng cáo một số hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên các phương tiện quảng cáo thực hiện theo quy định tại Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT.

HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI-HSLAWS
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666

Từ khóa liên quan: Giấy phép quảng cáo, Thủ tục xin giấy phép quảng cáo, Lệ phí cấp giấy phép quảng cáo, Dịch vụ xin giấy phép quảng cáo, Giấy phép quảng cáo lĩnh vực nông nghiệp, Giấy phép quảng cáo pano - biển, bảng, Giấy phép kinh doanh, Giấy phép kinh doanh dịch vụ bảo hiểm, Giấy phép kinh doanh xăng dầu, Giấy phép kinh doanh hoạt động Karaoke, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép hoạt động cơ sở bức xạ, Giấy phép xây dựng, giấy phép hoạt động điện lực, Giấy phép tài nguyên môi trường, Giấy phép về văn hóa, quảng cáo, Giấy phép về thông tin - truyền thông, Giấy phép về lĩnh vực Y tế, Giấy phép về xuất nhập khẩu, Giấy phép về giáo dục đào tạo, Giấy phép hành nghề - chứng chỉ hành nghề, Giấy phép trong lĩnh vực tài chính ngân hàng