User: thuy chung
Infraction: Spam
Points: 10

Administrative Note:
Spam quảng cáo sai box

Message to User:
Tất cả bài viết quảng cáo nên cho vào box Rao Vặt bên dưới. Nếu còn tiếp diễn sẽ có biện pháp mạnh hơn.