Mình không phải 1 PRO nhưng cách làm việc của mình mà đăc biệt trong cách EX Links thì có thể gần đạt tới mức PRO :) Tuy nhiên, có nhiều SEOer/Blogger/Webmaster không biết là cố tình hay vô ý nhưng trao đổi liên kết rất mất uy tín. Lý do thì có nhiều nhưng uy tín mà mất đi thì khó lấy lại. Do đó, khi EX Links với ai mình rất cẩn thận với 1 nhật ký EX Links ghi rõ quá trình EX Links như nào. Do đó, việc mình gỡ link trước hay chơi xấu là ko có. Mong anh em hãy cảnh giác khi trao đổi liên kết với 1 số Website và YH dưới đây!

Reports by AkuVn - Nguyễn Phương Hải - YM: nguyen.phuonghai