- Bắt đầu từ 22/10/2010 chúng tôi sẽ nối lại việc nâng cấp nick lên thành viên vàng (nick màu vàng).
- Để được nâng cấp nick lên thành viên vàng bạn phải đạt được những yêu cầu tối thiểu sau:
 • Thành viên đã kích hoạt.
 • Không có tiền sử vi phạm nội quy diễn đàn.
 • Đã tham gia diễn đàn được hơn 30 ngày.
 • Số lượng bài viết tối thiểu 1000 bài (chú ý: spam cho đủ bài sẽ bị BAN nick dẫn tới không bao giờ được duyệt).
 • Có đóng góp những chủ đề bổ ích cho diễn đàn.
 • Phải đăng ký với BQL diễn đàn để được xét duyệt (PM Mr. Google hoặc Admin nếu bạn cảm thấy mình đủ điều kiện).
 • Điều kiện đặc biệt: BQL mời bạn trở thành Thành Viên Vàng.

- Quyền lợi mới nhất: không bao giờ bị BAN nick, hình phạt nặng nhất là mất nick vàng.
- Những nick vàng sau đây sẽ được xem xét lại trong vòng 1 tuần vì không có đóng góp gì đáng kể cho diễn đàn trong thời gian qua:

 • Cockroach
 • DarkAngel
 • dream_link
 • Jung ok's
 • Kid_1412
 • Zone.Boy
 • King