mọi người ơi cho t xin ý kiến khi quan hệ có nên dùng đồ cột bìu dái không vậy mọi người?