[color=#0000ff" size="4]Công ty TMDV TIN HỌC LONG BÌNH

50 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM[/color]

www.longbinh.com.vn

Điện thoại: (84-8) 3836 0699 (16 lines)

Fax:
(84-8) 3836 0528

Email : [email protected]

Yahoo: hien8180840 / LAPTOP-MÁY ẢNH-MÁY QUAY PHIM

Hotline: 0908 180 840
- 0908 842 842


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<font size="3">


<p align="center">[color=#4f6228" size="6]DANH SÁCH [/color]SONY[color=#4f6228" size="6]
CÓ TẠI LONG BÌNH[/color]
<p align="left">[color=#000080" size="5]SONY CW190[/color]<p align="left">[color=#000080" size="5](C2D P7450-2.13Ghz, RAM 4G, HDD 320G, VGA GF210(256M), MÀN HÌNH 14", WIN7 Premium, Webcam, Bluetooth, Bluray, ) (second) (Black)
giá 9.000.000 vnđ[/color]<p align="left">[color=#ff0000" size="5]SONY CA36FG/B[/color]<p align="center">[color=#ff0000" size="5]<img border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://www.longbinh.com.vn/images/detailed/7/zcm1316747609.jpg" width="372" height="239">[/color]<p align="left">[color=#000000" size="5](I7-2640M 2.8Ghz UPTO 3.5GHz, RAM 4G, HDD 500G, VGA ATI 6630(1G), MÀN HÌNH 14", WIN7 Premium, Webcam, Bluetooth) (Black)
giá 22.710.000 &#43; VAT[/color]<p align="left">SONY EG1EGX/B
<p align="center">[color=#ff0000" size="5]<img border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://www.longbinh.com.vn/images/detailed/9/sony-vaio-vpc-eg1egx-b-intel-core-i5-2410m-2-3ghz-4gb-ram-500gb-hdd-vga-nvidia-geforce-410m-14-0-inch-windows-7-professional-64-bit.jpg" width="260" height="254">[/color]<p align="left">[color=#000000" size="5](I5-2410M 2.3Ghz UPTO 2.9GHz, RAM 4G, HDD 500G, VGA GF410(1G), MÀN HÌNH 14", WIN7 Pro64, Webcam) (Black)
giá 21.070.000 vnđ[/color]<p align="left">[color=#ff0000" size="5]SONY EG16EG/W[/color]<p align="center">[color=#ff0000" size="5]<img border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://www.longbinh.com.vn/images/detailed/6/1_151322.jpg">[/color]<p align="left">[color=#000000" size="5](I3-2310M 2.1Ghz, RAM 4G, HDD 320G, VGA SHARE, MÀN HÌNH 14", WIN7 Basic, Webcam, Bluetooth, 6cell) (White)
giá 15.450.000 &#43;VAT[/color]<p align="left">[color=#ff0000" size="5]SONY EG34FX/B [/color]<p align="left">[color=#ff0000" size="5](I5-2450M 2.5Ghz UPTO 3.1GHz, RAM 4G, HDD 640G, VGA SHARE, MÀN HÌNH 14", WIN7 Premium, Webcam, No Bluetooth, 6cell) (Black) giá 16.880.000 vnđ[/color]

RONG>

<p align="left">[color=#ff0000" size="5]SONY EG3BGX/B [/color]<p align="left">[color=#000000" size="5](I5-2450M 2.5Ghz UPTO 3.1GHz, RAM 4G, HDD 500G, VGA GF410(1G), MÀN HÌNH 14", WIN7 Pro 64, Webcam, No Bluetooth) (Black)
giá 18.990.000 vnđ[/color]<p align="left">[color=#ff0000" size="5]SONY EH12FX/W[/color]<p align="center">[color=#ff0000" size="5]<img border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://www.longbinh.com.vn/images/detailed/6/1_EH12FX-9.jpg">[/color]<p align="left">[color=#000000" size="5](I3-2310M 2.1GHz, RAM 4G, HDD 500G, VGA SHARE, MÀN HÌNH 15.5", WIN7 Premium 64, Webcam, 6 cell) (White) giá 14.740.000 vnđ[/color]<p align="left">[color=#ff0000" size="5]SONY F215FX/BI[/color]<p align="left">[color=#000000" size="5](I7-2630QM 2.0Ghz UPTO 2.9GHz, RAM 6G, HDD 640G(7200r), VGA GF540(1G), MÀN HÌNH 16.0" FullHD(3D), WIN7 Premium64, Webcam, Bluetooth) Black (xem phim 3D)
giá 34.810.000 vnđ[/color]<p align="left">[color=#ff0000" size="5]SONY S137GX[/color]<p align="left">[color=#ff0000" size="5](I5-480M 2.66Ghz UPTO 2.93GHz, RAM 4G, HDD 640G, VGA SHARE, MÀN HÌNH 13.3", WIN7 Pro 64, Webcam, Bluetooth, Fingger) (Black) màu đen.
giá 17.930.000 vnđ [/color]<p align="left">[color=#ff0000" size="5]SONY SA24GX/BI[/color]<p align="center">[color=#ff0000" size="5]<img border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://www.longbinh.com.vn/images/detailed/9/sony-vaio-vpc-sa24gx-bi-intel-core-i5-2540m-2-6ghz-4gb-ram-128gb-ssd-vga-ati-radeon-hd-6630m-13-3-inch-windows-7-professional-64-bit-anh-2.jpg" width="400" height="218" style="width:320px; height:218px">[/color]<p align="left">[color=#000000" size="5](I5-2540M 2.6Ghz UPTO 3.3GHz , RAM 4G, HDD 128G SSD, VGA ATI 6630(1G), MÀN HÌNH 13.3"(1600x900), WIN7 Pro,Webcam, Bluetooth, Fingger)
giá 25.290.000 vnđ[/color]<p align="left">SONY SA2HGX/BI
<p align="center"><img border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://www.longbinh.com.vn/images/detailed/7/rei1310108694.jpg" width="368" height="237"><p align="left">[color=#000000" size="5](I7-2620M 2.7Ghz UPTO 3.4GHz, RAM 4G, HDD 500G, VGA ATI 6630(1GB), MÀN HÌNH 13.3", WIN7 Pro64,Webcam, Bluetooth, Fingger, BLU-RAY) (Black), tích hợp 3G, 1 pin,
giá 29.100.000 vnđ[/color]<p align="left">SONY SA2HGX/BI
<p align="center">[color=#ff0000" size="5]<img border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://www.longbinh.com.vn/images/detailed/8/yid1310108726.jpg" width="292" height="385" style="width:228px; height:232px">[/color]<p align="left">[color=#000000" size="5](I7-2620M 2.7Ghz UPTO 3.4GHz, RAM 4G, HDD 500G, VGA ATI 6630(1GB), MÀN HÌNH 13.3", WIN7 Pro64,Webcam, Bluetooth, Fingger, BLU-RAY) (Black), tích hợp 3G, 2 pin upto 10h,
giá 30.590.000 vnđ[/color]

/P>

<p align="left">SONY SB35FG<p align="center"><img border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://www.longbinh.com.vn/images/detailed/7/ham1317366023.jpg" width="361" height="281" style="width:323px; height:262px"><p align="left"> (I3-2330M 2.2Ghz, RAM 2G, HDD 500G, VGA ATI 6470(512M), MÀN HÌNH 13.3", W7 Premium64, Webcam, Bluetooth, Fingger) (black)
giá 19.080.000 &#43; VAT
<p align="left">[color=#ff0000" size="5]SONY SB36FG[/color]<p align="center"><img border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://www.longbinh.com.vn/images/detailed/7/ijv1315907499.jpg" width="345" height="248"><p align="left">[color=#000000" size="5](I5-2430M 2.4Ghz UPTO 3GHz, RAM 4G, HDD 500G, VGA ATI 6470(512M), MÀN HÌNH 13.3", WIN7 Premium64, Webcam, Bluetooth, Fingger) (Silver)
giá 22.710.000 &#43; VAT[/color]<p align="left">[color=#ff0000" size="5]SONY SE17FX/B[/color]<p align="center"><img border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://www.longbinh.com.vn/images/detailed/9/small_vlv1326535899.jpg" width="340" height="261" style="width:296px; height:261px"><p align="left">[color=#000000" size="5](I5-2430M 2.4Ghz UPTO 3GHz, RAM 4G, HDD 640G, VGA ATI 6630(1G), MÀN HÌNH 15", WIN7 Premium, Webcam, Bluetooth, Bluray, 6c (2 pin xai 12gio )
giá 23.180.000 vnđ[/color]<p align="left">SONY YB35AG
<p align="center"><img border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://www.longbinh.com.vn/images/detailed/7/nxy1317350094.jpg" width="291" height="248"><p align="left">[color=#000000" size="5] (AMD E450-1.65Ghz, RAM 2G, HDD 320G, VGA ATI 6310, MÀN HÌNH 11.6", WIN7 Starter32, Webcam, Bluetooth) (Blac, Pink, Silver)
giá 9.990.000 &#43; VAT[/color]<p align="left">[color=#ff0000" size="5]SONY Y216FX/L
[/color]<p align="center">[color=#ff0000" size="5]<img border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://www.longbinh.com.vn/images/detailed/1/1_VPCY115FX_BI_15426_29482.jpg" width="244" height="202">[/color]<p align="left">[color=#000000" size="5](I3-330UM(ULV) 1.2Ghz, RAM 4G, HDD 500G, VGA SHARE, MÀN HÌNH 13.3", Win7 Premium, Webcam, Bluetooth, DVD Option) xanh.
giá 15.820.000 vnđ[/color]<p align="left">[color=#ff0000" size="5]SONY Z216GX/B[/color]<p align="center">[color=#ff0000" size="5]<img border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://www.longbinh.com.vn/images/detailed/10/sony-vaio-vpc-z216gx-b-intel-core-i7-2620m-2-7ghz-4gb-ram-256gb-ssd-vga-intel-hd-graphics-3000-13-1-inch-windows-7-professional-64-bit.jpg" width="342" height="251" style="width:322px; height:223px">[/color]<p align="left">[color=#000000" size="5](I7-2620M 2.7Ghz UPTO 3.4GHz, RAM 4G, HDD 256G SSD, VGA ATI 6650(1G), MÀN HÌNH 13.1", WIN7 Pro, Webcam, Bluetooth, Fingger, Bluray) giá 46.420.000 vnđ[/color]<p align="left">[color=#ff0000" size="5][/color]<p align="left">[color=#ff0000" size="5][/color]<p align="left">

=5>

<p align="center">[color=#4f6228" size="6][/color]<p align="left">[color=#4f6228" size="6][/color]