Thông tin liên hệ :
Lương Duy Khánh - 0974671467
Email : <font color="#ff0000">luong_duy_khan....com.vn</font>
Nhận hàn cáp quang single mode & multi modeBảng giá:


Với số lượng mối hàn dưới 10 core: từ 85.000 đến 120.000/core.


Với số lượng từ 10 đến 100 mối hàn : từ 70.000 đến 80.000/core.


Trên 100 mối hàn : từ 60.000 đến 70.000/core.


Nếu xuất thì thêm 10% vào chi phí. Chưa bao gồm vật tư hàn nối như ODF, UC, Pigtail. Nếu đi tỉnh thì tính thêm chi phí đi lại.


Hàn đảm bảo chất lượng, đo test OTDR, có file Report, bảo hành
Máy hàn: Fujikura 60S hoặc Sumitomo Type 39.
Máy đo: EXFO FTB-200.