Xin chào mọi ngừ. Em ten Huy 16t dg học lop 10 truong THPT Thủ Khoa Nghĩa. Em o~ Châu Đốc_An Giang. Mong dc lam wen voi mọi ngừ. Y! thegioi_cuatui19. Sdt 01257602216. Mong dc lam wen voi moi ngừ....:c11: