http://mythanhhome.net Mang đến các dịch vụ cho ngôi nhà yêu thương của bạn : -Dọn dẹp và vệ sinh nhà ở theo giờ -: giúp bé ôn bài và chuẩn bị bài học ngày hôm sau. chăm sóc trẻ ngoài giờĐón và -và hiệu quả.học ngoại ngữ nhanh Giúp bé -.Chăm sóc người già và người bệnh -.Chăm sóc mẹ và bé sau khi sinh Yêu cầu: Nhiệt tình, trung thực, chăm chỉ, yêu công việc Liên hệ: 08. 39 760 868 Tường Vy: 0949 900 414, Thùy Trang: 0945 22 76 78