Miễn phí phần mềm trộn và đảo đề thi trắc nghiệm Exam (49)
Chương trình đảo đề thi hoàn toàn miễn phí
Từ một đề thi trắc nghiệm gốc file word,
Chương trình sẽ tạo ra nhiều đề thi với thứ tự câu hỏi khác nhau.
Cho phép đặt các cách xáo trộn.
Cho phép các công thức, hình ảnh, bảng biểu...
Giữ nguyên định dạng so với đề gốc.

Download Miễn phí tại: http://www.maychamthi.com
maychamthi.com

Liên hệ hỗ trợ sử dụng (free)
Điện thoại: 04.22129853 hoặc 0912626400
Email:[email protected]