Chỉ cần click vào hình và thay đổi vị trí hàng ngang và dọc sao cho từ ba con vật trở lên ở cùng một hàng hoặc cột. Bạn để ý tới thời gian và xếp hết hình những con vật có ở hàng ngang phía trên để lên level. Click vào hình mũi tên hoặc hình con vật thay đổi liên tục bạn sẽ phá được nhiều hình.

Link chơi: http://ngoisao.net/News/Thu-gian/Tro...4A4/page_2.asp____________________________________________________

Play games at Y8 | Y8.com | Y8