chào các bạn. mình là một ảo thuật gia. mình nhận diễn các buổi oline, liên hoan, sinh nhật, cuới hỏi. Có dạy và bán dụng cụ ảo thuật
Liên hệ số đt : 01284525747