HiỆn nhÀ mÌnh Đang cẦn thÊm bẠn Ở ghÉp ĐỂ share tiỀn nhÀ...ngƯỜi trong nhÀ rẤt vui vẺ thÂn thiỆn, (an tÂm phẦn nÀy nhÁ)^^
nhÀ chung cƯ. NhÀ rỘng thoÁng...cÓ internet. Bancoong phƠi ĐỒ. 2 wc. CÓ nhÀ ĐỂ xe 50k/ thÁng.
ĐiỀu kiỆn: - Ít ĐỒ
- thÂn thiỆn, vui vẺ, thẬt thÀ...
- tỪ bÌnh ĐỊnh trỞ vÀo
giÁ 430k/ thÁng
ĐỊa chỈ: Chung cƯ k26 dƯƠng quẢng hÀm gÒ vẤp
nẾu bẠn muỐn xem nhÀ thÌ
liÊn hỆ : 01267896528 mr. TÍn- 0989039448 mr. ĐƯỜng