tình hình là em sắp đi sài gòn
mà hem có wen với ai hết
a tóp nào rãnh dẫn em đi chơi với
nick em nà
ivan_cao89 có j pm cho em để8 bit thêm chj tiếc