Quote: Nguyên keo nha cai tip bong da bong da anh keo nha cai v#259;n b#7903;i trYmngU cÚn tip bong da iêu ơi!!! cÚn có iêu a Kiệt hơm!!??? Sao lại hỏi cún như vậy