Bảng kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo tài chính tổng hợp (hay còn gọi là bảng báo cáo lãi lỗ) phản ánh tình hình và kết quả kinh doanh trong một kỳ kế toán của daonh nghiệp, chi tiết theo hoạt động kinh doanh chính và hoạt động khác, tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước về thuế và các khoản phải nộp khác, tình hình thuế giá trị gia tăng được khấu trừ, được hoàn lại, được miễn giảm.

+ Phần 1: Lãi – lỗ Tổng doanh thu: là mọi số tiền thu được do bán hàng hóa. Các khoản giảm trừ: các khoản làm giảm doanh thu như chiết khấu, giảm giá… Doanh thu thuần: doanh thu bán hàng đã trừ các khoản giảm trừ Giá vốn hàng bán: phản ánh mọi giá trị mua của hàng hóa, giá thành sản phẩm, chi phí trựctiếp của các dịch vụ đã bán trong kỳ Lợi nhuận gộp: phản ánh chênh lệch giữa doanh thu thuần và giá vốn hàng bán. Chi phí bán hàng. Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh: bằng lợi nhuận gộp trừ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Thu nhập hoạt động tài chính. Lợi nhuận hoạt động tài chính. Chi phí hoạt động tài chính. Các khoản thu nhập bất thường. Chi phí bất thường. Lợi nhuận bất thường. Tổng lợi nhuận trước thuế. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Lợi nhuận sau thuế .

+ Phần 2: Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước - Thuế - Các khoản phải nộp khác. - Tổng số thuế còn phải nộp năm trước chuyển sang kỳ này.

Hãy đến với chúng tôi, mọi ý kiến về kế toán, luật kế toán, các loại thuế, pháp luật về thuế sẽ được giải đáp. Các dịch vụ của HS-F&A Consultant bao gồm:

+ Tư vấn pháp luật về kế toán, pháp luật thuế cho doanh nghiệp

+ Tư vấn hồ sơ, thủ tục về kế toán, thuế

+ Thực hiện dịch vụ kế toán thường xuyên

+ Hoàn thiện số sách chứng từ, lập báo cáo tài chính, xây dựng bảng cân đối thuế

+ Xây dựng cơ cấu chi phí giá thành hợp lý,

+ Xây dựng quỹ lương, các khoản trích theo lương

+ Tổ chức hệ thống kế toán, xử lý thông tin kế toán

+ Đào tạo nhân viên kế toán theo yêu cầu


HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

CÔNG TY CỔ PHẦN HS-F&A CONSULTANT VIỆT NAM
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666


Bài viết liên quan: Kế toán, Báo cáo tài chính, Sổ sách kế toán, Luật kế toán, Dịch vụ kế toán, Kế toán tào chính, Chuẩn mực kế toán, Thông tin kế toán, Bảng cân đối kế toán, Nhật ký chung, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Quyết toán thuế, Cách lập báo cáo tài chính, Phương pháp lập báo cáo tài chính, Dịch vụ lập báp cáo thuế, Kinh tế kế toán, Hạch toán kế toánWedsite liên quan:
- www.hslaw.vn
- www.luatsurieng.vn