Mình sử dụng điện thoại K-touch H899. Khi cắm cáp vào máy vi tính có thấy chức năng webcam, cổng Com, mà mình không biết phần mềm để cài vào máy vi tính bạn nào biết chỉ giúp mình.
níck [email protected]