Ấn vào hình để xem hình to hơn

Tên:	24.jpg
Xem:	66
KT :	74,6 KB
ID :	2423

Link xem tiep: http:///2012/04/deer.html