Ấn vào hình để xem hình to hơn

Tên:	a5435464e2bb07696f9d700c6a3bace1f52e79768bc65381b8fac5848d64ca775g.jpg
Xem:	72
KT :	58,3 KB
ID :	2417

Link ne ba con: http:///2012/04/hang-teen.html