Ấn vào hình để xem hình to hơn

Tên:	1271072373_Pic.jpg
Xem:	100
KT :	34,8 KB
ID :	2412

Link:http:///2012/03/t...ung-hooot.html