Con gái không "soi" cho kỹ, nhìn cho "thông", thì dễ mà bị rơi vào "bẫy" lừa của con trai lắm ^^.
Nhóc Maruko