Chào mọi người, vừa rồi mình có đi đốt gái sinh dục ở phòng khám tư, ban đầu tư vấn cho mình 2 triệu, nhưng lúc đến phát sinh chi phí xét nghiệm, tiểu phẩu, truyền thuốc các kiểu gần 10 triệu.
Mọi người ai đã điều trị ở các phòng khám hay bệnh viện khác cho mình hỏi chi phí tất cả bao nhiêu vậy ạ. Cảm ơn mọi người.