Chào các webmaster!

Bước vào năm 1012, google có nhiều thay đổi đối với chính sách đánh giá website ảnh hưởng đến việc SEO, trong đó việc tối ưu hóa website là một trong những công việc quan trọng nhất.

Nhằm đáp ứng nhu cầu xử lý dữ liệu website, chúng tôi đã thực hiện cho khách hàng:
- Xử lý dữ liệu bài viết
Đưa tất cả hình ảnh bài viết về host
Bỏ các liên kết thừa
Tạo back link với các từ khóa trên bài viết đến các chuyên mục.
Thêm danh sách tag từ khóa cho các bài viết.
Thay đổi thuộc tính link doflow, noflow cho các liên kết trong bài viết.
...


- Xử lý chuyển đổi cơ sở dữ liệu
Chuyển dữ liệu sang database mới cùng cấu trúc.
Chuyển dữ liệu sang database mới khác cấu trúc;


- Xây dựng dữ liệu
Tạo dữ liệu mới cho webiste từ nhiều nguồn
Lấy bài viết từ các website, forum khác theo định kỳ.


- Hỗ trợ config website với google
Loại bỏ các đường link chết.
Khai báo dữ liệu với google.

- Hình thức cộng tác: Xử lý dữ liệu tại văn phòng khách hàng hoặc xử lý tại văn phòng của chúng tôi.
- Phí dịch vụ: Xin vui lòng liên hệ trao đổi.
- Thông tin liên hệ: Thành Nhân 0909.56.91.56